Preface

Hongnan Li, Xingang Zhou, Chaohe Chen, Yong Huang, Longsheng Bao, Tai Bao, Wenbo Bao, Wanlin Cao, Mingjin Chu, Changyu Cui, Zhiheng Deng, Shengguo Ding, Xiuli Du, Ping Feng, Peng Feng, Yaojun Ge, Linhai Hang, Zhihong Huang, Weiliang Jin, Guoqiang LiQiusheng Li, Zhengliang Li, Zhengnong Li, Lijuan Li, Aiqun Li, Hui Li, Shirong Li, Guangfan Li, Feng Liu, Tianqing Ling, Xinzheng Lu, Jianguo Nie, Wei Sun, Yongbo Shao, Yaozong Shi, Jinfeng Wang, Bo Wu, Hong Wang, Lai Wang, Yan Xiao, Shilang Xu, Jianxin Xu, Shanhua Xu, Tao Xie, Zhixin Yan, Zhenjun Yang, Lieping Ye, Tiejun Zhao, Jiru Zhang, Chuangbin Zhou, Xuejun Zhou, Ahmed Sarhan, Gui Wang, Scott T. Smith, M. Sreenivasan, Tianjian Ji, Abdul Amir H. Kadhum, A. Kaveh, Aftab Mufti, Antoine E. Naaman, Ayman Mosallam, B. H V Topping, Chao Hsun Haung, Sing Ping Chiew, Carlos Aquino, David Hui, Hamid Ronagh, Han Bin Ge, I. E. Harik, J. H. Bungey, Jian Fei Chen, Jongwook Park, Katsuyuki Kida, Ken Ichi Manabe, Kum Gil Sung, Kyung Man Moon, K. J. Bathe, Kang Seok Lee, Lau Hieng Ho, Luciano Feo, Lawrence C. Bank, Marcus M K Lee, Mark G. Stewart, M. N. Soutsos, Nangkula Utaberta, Ramiro Sofronie, R. Sri Ravindra Rajah, Tim Ibell, Tamon Ueda, Kang Hai Tan, Tan Kiang Hwee, Wen Hsiang Hsieh, Zhi Shen Wu, Zong Woo Geem

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalApplied Mechanics and Materials
Volume174-177
Publication statusPublished - 2012

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

Cite this

Li, H., Zhou, X., Chen, C., Huang, Y., Bao, L., Bao, T., ... Geem, Z. W. (2012). Preface. Applied Mechanics and Materials, 174-177.

Preface. / Li, Hongnan; Zhou, Xingang; Chen, Chaohe; Huang, Yong; Bao, Longsheng; Bao, Tai; Bao, Wenbo; Cao, Wanlin; Chu, Mingjin; Cui, Changyu; Deng, Zhiheng; Ding, Shengguo; Du, Xiuli; Feng, Ping; Feng, Peng; Ge, Yaojun; Hang, Linhai; Huang, Zhihong; Jin, Weiliang; Li, Guoqiang; Li, Qiusheng; Li, Zhengliang; Li, Zhengnong; Li, Lijuan; Li, Aiqun; Li, Hui; Li, Shirong; Li, Guangfan; Liu, Feng; Ling, Tianqing; Lu, Xinzheng; Nie, Jianguo; Sun, Wei; Shao, Yongbo; Shi, Yaozong; Wang, Jinfeng; Wu, Bo; Wang, Hong; Wang, Lai; Xiao, Yan; Xu, Shilang; Xu, Jianxin; Xu, Shanhua; Xie, Tao; Yan, Zhixin; Yang, Zhenjun; Ye, Lieping; Zhao, Tiejun; Zhang, Jiru; Zhou, Chuangbin; Zhou, Xuejun; Sarhan, Ahmed; Wang, Gui; Smith, Scott T.; Sreenivasan, M.; Ji, Tianjian; Kadhum, Abdul Amir H.; Kaveh, A.; Mufti, Aftab; Naaman, Antoine E.; Mosallam, Ayman; Topping, B. H V; Haung, Chao Hsun; Chiew, Sing Ping; Aquino, Carlos; Hui, David; Ronagh, Hamid; Ge, Han Bin; Harik, I. E.; Bungey, J. H.; Chen, Jian Fei; Park, Jongwook; Kida, Katsuyuki; Manabe, Ken Ichi; Sung, Kum Gil; Moon, Kyung Man; Bathe, K. J.; Lee, Kang Seok; Ho, Lau Hieng; Feo, Luciano; Bank, Lawrence C.; Lee, Marcus M K; Stewart, Mark G.; Soutsos, M. N.; Utaberta, Nangkula; Sofronie, Ramiro; Sri Ravindra Rajah, R.; Ibell, Tim; Ueda, Tamon; Tan, Kang Hai; Hwee, Tan Kiang; Hsieh, Wen Hsiang; Wu, Zhi Shen; Geem, Zong Woo.

In: Applied Mechanics and Materials, Vol. 174-177, 2012.

Research output: Contribution to journalArticle

Li, H, Zhou, X, Chen, C, Huang, Y, Bao, L, Bao, T, Bao, W, Cao, W, Chu, M, Cui, C, Deng, Z, Ding, S, Du, X, Feng, P, Feng, P, Ge, Y, Hang, L, Huang, Z, Jin, W, Li, G, Li, Q, Li, Z, Li, Z, Li, L, Li, A, Li, H, Li, S, Li, G, Liu, F, Ling, T, Lu, X, Nie, J, Sun, W, Shao, Y, Shi, Y, Wang, J, Wu, B, Wang, H, Wang, L, Xiao, Y, Xu, S, Xu, J, Xu, S, Xie, T, Yan, Z, Yang, Z, Ye, L, Zhao, T, Zhang, J, Zhou, C, Zhou, X, Sarhan, A, Wang, G, Smith, ST, Sreenivasan, M, Ji, T, Kadhum, AAH, Kaveh, A, Mufti, A, Naaman, AE, Mosallam, A, Topping, BHV, Haung, CH, Chiew, SP, Aquino, C, Hui, D, Ronagh, H, Ge, HB, Harik, IE, Bungey, JH, Chen, JF, Park, J, Kida, K, Manabe, KI, Sung, KG, Moon, KM, Bathe, KJ, Lee, KS, Ho, LH, Feo, L, Bank, LC, Lee, MMK, Stewart, MG, Soutsos, MN, Utaberta, N, Sofronie, R, Sri Ravindra Rajah, R, Ibell, T, Ueda, T, Tan, KH, Hwee, TK, Hsieh, WH, Wu, ZS & Geem, ZW 2012, 'Preface', Applied Mechanics and Materials, vol. 174-177.
Li H, Zhou X, Chen C, Huang Y, Bao L, Bao T et al. Preface. Applied Mechanics and Materials. 2012;174-177.
Li, Hongnan ; Zhou, Xingang ; Chen, Chaohe ; Huang, Yong ; Bao, Longsheng ; Bao, Tai ; Bao, Wenbo ; Cao, Wanlin ; Chu, Mingjin ; Cui, Changyu ; Deng, Zhiheng ; Ding, Shengguo ; Du, Xiuli ; Feng, Ping ; Feng, Peng ; Ge, Yaojun ; Hang, Linhai ; Huang, Zhihong ; Jin, Weiliang ; Li, Guoqiang ; Li, Qiusheng ; Li, Zhengliang ; Li, Zhengnong ; Li, Lijuan ; Li, Aiqun ; Li, Hui ; Li, Shirong ; Li, Guangfan ; Liu, Feng ; Ling, Tianqing ; Lu, Xinzheng ; Nie, Jianguo ; Sun, Wei ; Shao, Yongbo ; Shi, Yaozong ; Wang, Jinfeng ; Wu, Bo ; Wang, Hong ; Wang, Lai ; Xiao, Yan ; Xu, Shilang ; Xu, Jianxin ; Xu, Shanhua ; Xie, Tao ; Yan, Zhixin ; Yang, Zhenjun ; Ye, Lieping ; Zhao, Tiejun ; Zhang, Jiru ; Zhou, Chuangbin ; Zhou, Xuejun ; Sarhan, Ahmed ; Wang, Gui ; Smith, Scott T. ; Sreenivasan, M. ; Ji, Tianjian ; Kadhum, Abdul Amir H. ; Kaveh, A. ; Mufti, Aftab ; Naaman, Antoine E. ; Mosallam, Ayman ; Topping, B. H V ; Haung, Chao Hsun ; Chiew, Sing Ping ; Aquino, Carlos ; Hui, David ; Ronagh, Hamid ; Ge, Han Bin ; Harik, I. E. ; Bungey, J. H. ; Chen, Jian Fei ; Park, Jongwook ; Kida, Katsuyuki ; Manabe, Ken Ichi ; Sung, Kum Gil ; Moon, Kyung Man ; Bathe, K. J. ; Lee, Kang Seok ; Ho, Lau Hieng ; Feo, Luciano ; Bank, Lawrence C. ; Lee, Marcus M K ; Stewart, Mark G. ; Soutsos, M. N. ; Utaberta, Nangkula ; Sofronie, Ramiro ; Sri Ravindra Rajah, R. ; Ibell, Tim ; Ueda, Tamon ; Tan, Kang Hai ; Hwee, Tan Kiang ; Hsieh, Wen Hsiang ; Wu, Zhi Shen ; Geem, Zong Woo. / Preface. In: Applied Mechanics and Materials. 2012 ; Vol. 174-177.
@article{c02d3297f9244f8bb4d44b2cb026f6ef,
title = "Preface",
author = "Hongnan Li and Xingang Zhou and Chaohe Chen and Yong Huang and Longsheng Bao and Tai Bao and Wenbo Bao and Wanlin Cao and Mingjin Chu and Changyu Cui and Zhiheng Deng and Shengguo Ding and Xiuli Du and Ping Feng and Peng Feng and Yaojun Ge and Linhai Hang and Zhihong Huang and Weiliang Jin and Guoqiang Li and Qiusheng Li and Zhengliang Li and Zhengnong Li and Lijuan Li and Aiqun Li and Hui Li and Shirong Li and Guangfan Li and Feng Liu and Tianqing Ling and Xinzheng Lu and Jianguo Nie and Wei Sun and Yongbo Shao and Yaozong Shi and Jinfeng Wang and Bo Wu and Hong Wang and Lai Wang and Yan Xiao and Shilang Xu and Jianxin Xu and Shanhua Xu and Tao Xie and Zhixin Yan and Zhenjun Yang and Lieping Ye and Tiejun Zhao and Jiru Zhang and Chuangbin Zhou and Xuejun Zhou and Ahmed Sarhan and Gui Wang and Smith, {Scott T.} and M. Sreenivasan and Tianjian Ji and Kadhum, {Abdul Amir H.} and A. Kaveh and Aftab Mufti and Naaman, {Antoine E.} and Ayman Mosallam and Topping, {B. H V} and Haung, {Chao Hsun} and Chiew, {Sing Ping} and Carlos Aquino and David Hui and Hamid Ronagh and Ge, {Han Bin} and Harik, {I. E.} and Bungey, {J. H.} and Chen, {Jian Fei} and Jongwook Park and Katsuyuki Kida and Manabe, {Ken Ichi} and Sung, {Kum Gil} and Moon, {Kyung Man} and Bathe, {K. J.} and Lee, {Kang Seok} and Ho, {Lau Hieng} and Luciano Feo and Bank, {Lawrence C.} and Lee, {Marcus M K} and Stewart, {Mark G.} and Soutsos, {M. N.} and Nangkula Utaberta and Ramiro Sofronie and {Sri Ravindra Rajah}, R. and Tim Ibell and Tamon Ueda and Tan, {Kang Hai} and Hwee, {Tan Kiang} and Hsieh, {Wen Hsiang} and Wu, {Zhi Shen} and Geem, {Zong Woo}",
year = "2012",
language = "English",
volume = "174-177",
journal = "Applied Mechanics and Materials",
issn = "1660-9336",
publisher = "Trans Tech Publications",

}

TY - JOUR

T1 - Preface

AU - Li, Hongnan

AU - Zhou, Xingang

AU - Chen, Chaohe

AU - Huang, Yong

AU - Bao, Longsheng

AU - Bao, Tai

AU - Bao, Wenbo

AU - Cao, Wanlin

AU - Chu, Mingjin

AU - Cui, Changyu

AU - Deng, Zhiheng

AU - Ding, Shengguo

AU - Du, Xiuli

AU - Feng, Ping

AU - Feng, Peng

AU - Ge, Yaojun

AU - Hang, Linhai

AU - Huang, Zhihong

AU - Jin, Weiliang

AU - Li, Guoqiang

AU - Li, Qiusheng

AU - Li, Zhengliang

AU - Li, Zhengnong

AU - Li, Lijuan

AU - Li, Aiqun

AU - Li, Hui

AU - Li, Shirong

AU - Li, Guangfan

AU - Liu, Feng

AU - Ling, Tianqing

AU - Lu, Xinzheng

AU - Nie, Jianguo

AU - Sun, Wei

AU - Shao, Yongbo

AU - Shi, Yaozong

AU - Wang, Jinfeng

AU - Wu, Bo

AU - Wang, Hong

AU - Wang, Lai

AU - Xiao, Yan

AU - Xu, Shilang

AU - Xu, Jianxin

AU - Xu, Shanhua

AU - Xie, Tao

AU - Yan, Zhixin

AU - Yang, Zhenjun

AU - Ye, Lieping

AU - Zhao, Tiejun

AU - Zhang, Jiru

AU - Zhou, Chuangbin

AU - Zhou, Xuejun

AU - Sarhan, Ahmed

AU - Wang, Gui

AU - Smith, Scott T.

AU - Sreenivasan, M.

AU - Ji, Tianjian

AU - Kadhum, Abdul Amir H.

AU - Kaveh, A.

AU - Mufti, Aftab

AU - Naaman, Antoine E.

AU - Mosallam, Ayman

AU - Topping, B. H V

AU - Haung, Chao Hsun

AU - Chiew, Sing Ping

AU - Aquino, Carlos

AU - Hui, David

AU - Ronagh, Hamid

AU - Ge, Han Bin

AU - Harik, I. E.

AU - Bungey, J. H.

AU - Chen, Jian Fei

AU - Park, Jongwook

AU - Kida, Katsuyuki

AU - Manabe, Ken Ichi

AU - Sung, Kum Gil

AU - Moon, Kyung Man

AU - Bathe, K. J.

AU - Lee, Kang Seok

AU - Ho, Lau Hieng

AU - Feo, Luciano

AU - Bank, Lawrence C.

AU - Lee, Marcus M K

AU - Stewart, Mark G.

AU - Soutsos, M. N.

AU - Utaberta, Nangkula

AU - Sofronie, Ramiro

AU - Sri Ravindra Rajah, R.

AU - Ibell, Tim

AU - Ueda, Tamon

AU - Tan, Kang Hai

AU - Hwee, Tan Kiang

AU - Hsieh, Wen Hsiang

AU - Wu, Zhi Shen

AU - Geem, Zong Woo

PY - 2012

Y1 - 2012

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84861658375&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84861658375&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

AN - SCOPUS:84861658375

VL - 174-177

JO - Applied Mechanics and Materials

JF - Applied Mechanics and Materials

SN - 1660-9336

ER -