Preface

Yu Zhou, Jianxin Xie, Shandong Tu, Weidong Huang, Yanfeng Chen, Xiang Xiong, Huaiyong Zhu, Jianyi Kong, Yanxuan Wen, Jianmin Zeng, Deguang Cao, Chenji Deng, Linjiang Wang, Fuhou Lei, Shahrum Abdullah, Katsuyuki Aoki, A. K M Nurul Amin, Jinglong Bu, Zhanyi Cao, Zhong CaoLaifei Cheng, Geng Chen, Carlos Caceres, Yongjin Chen, Xinsheng Chai, Mingqing Chen, Wenbo Du, Olaf Diegel, Yunsheng Ding, Mark Fong, Yuan Gao, Hongzhen Guo, Yuantong Gu, Jianwei Guo, Jingtao Han, Geun Jo Han, Yinghe He, Xinjiang Hao, Zhiliu Hu, Toshio Haga, Sihai Jiao, Zhenglian Jiang, Zhengyi Jiang, Yun Hae Kim, Sagar Kamarthi, Kaimin Liang, Hongliang Li, Shanqing Li, Jong Kook Lee, Xianghua Liu, Yongping Lei, Changsheng Li, Jia Horng Lin, Zili Liu, Hongwei Liu, Zhengxin Liu, Dehong Lu, Chunsheng Lu, Shaojian Ma, Ken Ichi Manabe, Kyung Man Moon, Lihe Qian, Walid Mahmoud Shewakh, Jianjian Shi, Hiroyuki Takei, Pengcheng Wang, Dongbin Wei, Gui Wang, Kaiming Wu, Jiannan Xiang, Huiming Xiao, Qianwei Xu, Anping Xu, Xingzhong Yan, Qiaoqin Yang, Mingshan Yang, Lin Yu, Zhen'ou Zeng, Xuejun Zhang, Shihong Zhang, Hongxi Zhu, Raj Das, Ping Zou, Huai Zhuu, Chuanjian Zhong

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalAdvanced Materials Research
Volume402
Publication statusPublished - 2012

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

Cite this

Zhou, Y., Xie, J., Tu, S., Huang, W., Chen, Y., Xiong, X., ... Zhong, C. (2012). Preface. Advanced Materials Research, 402.

Preface. / Zhou, Yu; Xie, Jianxin; Tu, Shandong; Huang, Weidong; Chen, Yanfeng; Xiong, Xiang; Zhu, Huaiyong; Kong, Jianyi; Wen, Yanxuan; Zeng, Jianmin; Cao, Deguang; Deng, Chenji; Wang, Linjiang; Lei, Fuhou; Abdullah, Shahrum; Aoki, Katsuyuki; Nurul Amin, A. K M; Bu, Jinglong; Cao, Zhanyi; Cao, Zhong; Cheng, Laifei; Chen, Geng; Caceres, Carlos; Chen, Yongjin; Chai, Xinsheng; Chen, Mingqing; Du, Wenbo; Diegel, Olaf; Ding, Yunsheng; Fong, Mark; Gao, Yuan; Guo, Hongzhen; Gu, Yuantong; Guo, Jianwei; Han, Jingtao; Han, Geun Jo; He, Yinghe; Hao, Xinjiang; Hu, Zhiliu; Haga, Toshio; Jiao, Sihai; Jiang, Zhenglian; Jiang, Zhengyi; Kim, Yun Hae; Kamarthi, Sagar; Liang, Kaimin; Li, Hongliang; Li, Shanqing; Lee, Jong Kook; Liu, Xianghua; Lei, Yongping; Li, Changsheng; Lin, Jia Horng; Liu, Zili; Liu, Hongwei; Liu, Zhengxin; Lu, Dehong; Lu, Chunsheng; Ma, Shaojian; Manabe, Ken Ichi; Moon, Kyung Man; Qian, Lihe; Shewakh, Walid Mahmoud; Shi, Jianjian; Takei, Hiroyuki; Wang, Pengcheng; Wei, Dongbin; Wang, Gui; Wu, Kaiming; Xiang, Jiannan; Xiao, Huiming; Xu, Qianwei; Xu, Anping; Yan, Xingzhong; Yang, Qiaoqin; Yang, Mingshan; Yu, Lin; Zeng, Zhen'ou; Zhang, Xuejun; Zhang, Shihong; Zhu, Hongxi; Das, Raj; Zou, Ping; Zhuu, Huai; Zhong, Chuanjian.

In: Advanced Materials Research, Vol. 402, 2012.

Research output: Contribution to journalArticle

Zhou, Y, Xie, J, Tu, S, Huang, W, Chen, Y, Xiong, X, Zhu, H, Kong, J, Wen, Y, Zeng, J, Cao, D, Deng, C, Wang, L, Lei, F, Abdullah, S, Aoki, K, Nurul Amin, AKM, Bu, J, Cao, Z, Cao, Z, Cheng, L, Chen, G, Caceres, C, Chen, Y, Chai, X, Chen, M, Du, W, Diegel, O, Ding, Y, Fong, M, Gao, Y, Guo, H, Gu, Y, Guo, J, Han, J, Han, GJ, He, Y, Hao, X, Hu, Z, Haga, T, Jiao, S, Jiang, Z, Jiang, Z, Kim, YH, Kamarthi, S, Liang, K, Li, H, Li, S, Lee, JK, Liu, X, Lei, Y, Li, C, Lin, JH, Liu, Z, Liu, H, Liu, Z, Lu, D, Lu, C, Ma, S, Manabe, KI, Moon, KM, Qian, L, Shewakh, WM, Shi, J, Takei, H, Wang, P, Wei, D, Wang, G, Wu, K, Xiang, J, Xiao, H, Xu, Q, Xu, A, Yan, X, Yang, Q, Yang, M, Yu, L, Zeng, Z, Zhang, X, Zhang, S, Zhu, H, Das, R, Zou, P, Zhuu, H & Zhong, C 2012, 'Preface', Advanced Materials Research, vol. 402.
Zhou Y, Xie J, Tu S, Huang W, Chen Y, Xiong X et al. Preface. Advanced Materials Research. 2012;402.
Zhou, Yu ; Xie, Jianxin ; Tu, Shandong ; Huang, Weidong ; Chen, Yanfeng ; Xiong, Xiang ; Zhu, Huaiyong ; Kong, Jianyi ; Wen, Yanxuan ; Zeng, Jianmin ; Cao, Deguang ; Deng, Chenji ; Wang, Linjiang ; Lei, Fuhou ; Abdullah, Shahrum ; Aoki, Katsuyuki ; Nurul Amin, A. K M ; Bu, Jinglong ; Cao, Zhanyi ; Cao, Zhong ; Cheng, Laifei ; Chen, Geng ; Caceres, Carlos ; Chen, Yongjin ; Chai, Xinsheng ; Chen, Mingqing ; Du, Wenbo ; Diegel, Olaf ; Ding, Yunsheng ; Fong, Mark ; Gao, Yuan ; Guo, Hongzhen ; Gu, Yuantong ; Guo, Jianwei ; Han, Jingtao ; Han, Geun Jo ; He, Yinghe ; Hao, Xinjiang ; Hu, Zhiliu ; Haga, Toshio ; Jiao, Sihai ; Jiang, Zhenglian ; Jiang, Zhengyi ; Kim, Yun Hae ; Kamarthi, Sagar ; Liang, Kaimin ; Li, Hongliang ; Li, Shanqing ; Lee, Jong Kook ; Liu, Xianghua ; Lei, Yongping ; Li, Changsheng ; Lin, Jia Horng ; Liu, Zili ; Liu, Hongwei ; Liu, Zhengxin ; Lu, Dehong ; Lu, Chunsheng ; Ma, Shaojian ; Manabe, Ken Ichi ; Moon, Kyung Man ; Qian, Lihe ; Shewakh, Walid Mahmoud ; Shi, Jianjian ; Takei, Hiroyuki ; Wang, Pengcheng ; Wei, Dongbin ; Wang, Gui ; Wu, Kaiming ; Xiang, Jiannan ; Xiao, Huiming ; Xu, Qianwei ; Xu, Anping ; Yan, Xingzhong ; Yang, Qiaoqin ; Yang, Mingshan ; Yu, Lin ; Zeng, Zhen'ou ; Zhang, Xuejun ; Zhang, Shihong ; Zhu, Hongxi ; Das, Raj ; Zou, Ping ; Zhuu, Huai ; Zhong, Chuanjian. / Preface. In: Advanced Materials Research. 2012 ; Vol. 402.
@article{224eb644d409456a82c0fedc41a49cb7,
title = "Preface",
author = "Yu Zhou and Jianxin Xie and Shandong Tu and Weidong Huang and Yanfeng Chen and Xiang Xiong and Huaiyong Zhu and Jianyi Kong and Yanxuan Wen and Jianmin Zeng and Deguang Cao and Chenji Deng and Linjiang Wang and Fuhou Lei and Shahrum Abdullah and Katsuyuki Aoki and {Nurul Amin}, {A. K M} and Jinglong Bu and Zhanyi Cao and Zhong Cao and Laifei Cheng and Geng Chen and Carlos Caceres and Yongjin Chen and Xinsheng Chai and Mingqing Chen and Wenbo Du and Olaf Diegel and Yunsheng Ding and Mark Fong and Yuan Gao and Hongzhen Guo and Yuantong Gu and Jianwei Guo and Jingtao Han and Han, {Geun Jo} and Yinghe He and Xinjiang Hao and Zhiliu Hu and Toshio Haga and Sihai Jiao and Zhenglian Jiang and Zhengyi Jiang and Kim, {Yun Hae} and Sagar Kamarthi and Kaimin Liang and Hongliang Li and Shanqing Li and Lee, {Jong Kook} and Xianghua Liu and Yongping Lei and Changsheng Li and Lin, {Jia Horng} and Zili Liu and Hongwei Liu and Zhengxin Liu and Dehong Lu and Chunsheng Lu and Shaojian Ma and Manabe, {Ken Ichi} and Moon, {Kyung Man} and Lihe Qian and Shewakh, {Walid Mahmoud} and Jianjian Shi and Hiroyuki Takei and Pengcheng Wang and Dongbin Wei and Gui Wang and Kaiming Wu and Jiannan Xiang and Huiming Xiao and Qianwei Xu and Anping Xu and Xingzhong Yan and Qiaoqin Yang and Mingshan Yang and Lin Yu and Zhen'ou Zeng and Xuejun Zhang and Shihong Zhang and Hongxi Zhu and Raj Das and Ping Zou and Huai Zhuu and Chuanjian Zhong",
year = "2012",
language = "English",
volume = "402",
journal = "Advanced Materials Research",
issn = "1022-6680",
publisher = "Trans Tech Publications",

}

TY - JOUR

T1 - Preface

AU - Zhou, Yu

AU - Xie, Jianxin

AU - Tu, Shandong

AU - Huang, Weidong

AU - Chen, Yanfeng

AU - Xiong, Xiang

AU - Zhu, Huaiyong

AU - Kong, Jianyi

AU - Wen, Yanxuan

AU - Zeng, Jianmin

AU - Cao, Deguang

AU - Deng, Chenji

AU - Wang, Linjiang

AU - Lei, Fuhou

AU - Abdullah, Shahrum

AU - Aoki, Katsuyuki

AU - Nurul Amin, A. K M

AU - Bu, Jinglong

AU - Cao, Zhanyi

AU - Cao, Zhong

AU - Cheng, Laifei

AU - Chen, Geng

AU - Caceres, Carlos

AU - Chen, Yongjin

AU - Chai, Xinsheng

AU - Chen, Mingqing

AU - Du, Wenbo

AU - Diegel, Olaf

AU - Ding, Yunsheng

AU - Fong, Mark

AU - Gao, Yuan

AU - Guo, Hongzhen

AU - Gu, Yuantong

AU - Guo, Jianwei

AU - Han, Jingtao

AU - Han, Geun Jo

AU - He, Yinghe

AU - Hao, Xinjiang

AU - Hu, Zhiliu

AU - Haga, Toshio

AU - Jiao, Sihai

AU - Jiang, Zhenglian

AU - Jiang, Zhengyi

AU - Kim, Yun Hae

AU - Kamarthi, Sagar

AU - Liang, Kaimin

AU - Li, Hongliang

AU - Li, Shanqing

AU - Lee, Jong Kook

AU - Liu, Xianghua

AU - Lei, Yongping

AU - Li, Changsheng

AU - Lin, Jia Horng

AU - Liu, Zili

AU - Liu, Hongwei

AU - Liu, Zhengxin

AU - Lu, Dehong

AU - Lu, Chunsheng

AU - Ma, Shaojian

AU - Manabe, Ken Ichi

AU - Moon, Kyung Man

AU - Qian, Lihe

AU - Shewakh, Walid Mahmoud

AU - Shi, Jianjian

AU - Takei, Hiroyuki

AU - Wang, Pengcheng

AU - Wei, Dongbin

AU - Wang, Gui

AU - Wu, Kaiming

AU - Xiang, Jiannan

AU - Xiao, Huiming

AU - Xu, Qianwei

AU - Xu, Anping

AU - Yan, Xingzhong

AU - Yang, Qiaoqin

AU - Yang, Mingshan

AU - Yu, Lin

AU - Zeng, Zhen'ou

AU - Zhang, Xuejun

AU - Zhang, Shihong

AU - Zhu, Hongxi

AU - Das, Raj

AU - Zou, Ping

AU - Zhuu, Huai

AU - Zhong, Chuanjian

PY - 2012

Y1 - 2012

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=83655182327&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=83655182327&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

AN - SCOPUS:83655182327

VL - 402

JO - Advanced Materials Research

JF - Advanced Materials Research

SN - 1022-6680

ER -